Disclaimer en Privacy Verklaring - SlimDieet

Disclaimer en Privacy Verklaring

Privacyverklaring Slim Dieet

Dit is de Privacy verklaring van Slim Dieet, gevestigd aan Nieuweweg 12, Warnsveld. Hierin beschrijven wij hoe wij, conform de Algemene wet persoonsgegevens AVG, omgaan met uw privacy. Slim Dieet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dit zijn de contactgegevens van Slim Dieet:

Website:           http://www.slimdieet.nl
Email:               Info@slimdieet.nl
Postadres         Nieuweweg 12, 7231 AX Warnsveld
Telefoon           06-22449498

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slim Dieet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Slim Dieet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je gezondheid
 • Je gewichtsverloop
 • Informatie over je voeding
 • Informatie die invloed heeft op jouw persoon en op het volgen van het dieet of op je voeding

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slim Dieet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opbouwen van een persoonlijk dossier rondom je voeding en gewicht.
 • Het beschikbaar maken van een historisch verloop van je gewicht.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Slim Dieet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slim Dieet) tussen zit. Slim Dieet maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen die persoonlijke gegevens verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slim Dieet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Soort Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
Personalia Bewaartermijn 15 jaar  Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.
Adres Bewaartermijn 15 jaar  Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.
Contactgegevens Bewaartermijn 15 jaar Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.
Gezondheidsgegevens Bewaartermijn 15 jaar  Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.
Gewichtsverloop Bewaartermijn 15 jaar  Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.
Overige Bewaartermijn 15 jaar Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.
Klant dossier (geanonimiseerd) Bewaartermijn 15 jaar  Reden: om geschiedenis te hebben als cliënt terugkomt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Slim Dieet verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de houder en uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slim Dieet gebruikt alleen technische en functionele cookies voor haar websiteverkeer. Ook maakt Slim Dieet gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slim Dieet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@slimdieet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Slim Dieet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slim Dieet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@slimdieet.nl

Jouw gegevens worden niet opgeslagen in systemen van derden. Je gegevens worden opgeslagen in een dossier welke wordt opgeslagen in een omgeving die uitsluitend door Slimdieet wordt gebruikt. Toegang tot deze omgeving is uitsluitend voor medewerkers van Slim Dieet. Deze toegang is altijd meervoudig afgeschermd.